Preguntes Freqüents

1Quan es va crear la JSUC? Per quin motiu?
La JSUC (Joventut Socialista Unificada de Catalunya) es va crear al 2015 com a organització política juvenil vinculada al Partit Socialista Unificat de Catalunya Viu (PSUC-viu), del qual som políticament autònoms i organitzativament independents. Ens considerem hereus de la tradició de les Joventuts Comunistes vinculades al PSUC-viu i el PSUC històric, des de temps de la guerra civil: JSUC (1936-1970), Joventut Comunista de Catalunya (1970-1992), Joves Comunistes (1992-2014) i novament JSUC (2015-actualitat). Basem el nostra anàlisi i pràctica política en el materialisme històric i dialèctic i el socialisme científic, i adoptem com a ideologia el marxisme-leninisme i la resta d'aportacions del pensament i la pràctica revolucionària pel que fa a l'internacionalisme, la defensa del dret a l'autodeterminació, la preservació del medi ambient, la lluita contra el capitalisme, el patriarcat, la xenofobia i qualsevol altre opressió sobre l'èsser humà. Per tant, el nostre objectiu es basa en l'articulació del moviment juvenil, actuant entre la joventut treballadora i estudiantil per lluitar pels nostres drets i incorporar aquesta lluita en la consecució d'una societat comunista.
2En quin àmbit territorial us moveu per a realitzar les vostres accions?
Estem presents a tot el territori de Catalunya, però principalment ens organitzem en la província de Barcelona (Àrea Metropolitana i algunes ciutats interiors). També tenim activitat a les Comarques Gironines i en alguns nuclis urbans de la província de Tarragona.
3Quines accions heu dut a terme?
Al nostre treball habitual duem a terme diverses accions cada mes, amb un treball constant. Entre altres, participem en espais sindicals d'estudiants i treballadors (Associació d'Estudiants Progressistes i Comissions Obreres, respectivament), espais i associacions com diverses Associacions Veïnals i de barri, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, assemblees feministes, etc. En el darrer any, cal destacar la nostra participació en les diverses eleccions (generals i locals), on hem participat en diversos mítins i accions propagandístiques per demanar el vot per Unidas Podemos i els referents dels Comuns. A més, també hem tingut una participació fonamental en la refundació de l'espai de IU a Catalunya (Esquerra Unida de Catalunya) i en la creació de l'espai jove de Catalunya en Comú.
4Quins mitjans utilitzeu per donar-vos a conèixer?
Degut a la connexió de la joventut amb les noves tecnologies, sobretot utilitzem les xarxes socials per a difondre les nostres activitats i campanyes, en especial Twitter i Instagram, tot i que disposem d'una pàgina web i un òrgan de premsa (_Nou Treball_). A més, periòdicament també organitzem accions d'agitació i propaganda per a donar més sortida als nostres missatges, com encartelades (animant a l'afiliació o de campanyes com el 8M) o penjada de pancartes.
5Com funcioneu? assambleriament, de manera vertical...
Ens organitzem en col·lectius, que responen a la situació territorial de la nostra militància. Així, cada ciutat o comarca on tenim un nombre suficient de gent militant constitueix un col·lectiu, que és autònom per realitzar les seves pròpies activitats a l'àmbit local. A nivell de Catalunya, tenim una direcció central que s'encarrega de la presa de decisions que afecten al conjunt de la JSUC, a nivell intern i extern, i també organitza activitats, actes i s'encarrega de les relacions amb altres organitzacions. Per últim, el màxim òrgan de direcció de la JSUC és el Comitè Central, on queda representada la direcció i tots els territoris, i que s'encarrega de debatre les nostres línies polítiques i de l'aplicació de les mateixes en els nostres àmbits d'actuació. En tots els nivells, el nostre mètode d'organització és el centralisme democràtic, és a dir, que totes les decisions es debaten tot el que calguin en tots els nivells (col·lectius o Comitè Central), sense cap restricció ni actitud coercitiva, ja que tots els militants tenen dret a expressar els seus punts de vista i opinions. Aquests debats es donen fins que s'arriba a un acord on es reflexin tots els punts de vista, evitant la votació ja que d'aquesta forma es creen majories i minories. Un cop s'arriba a l'acord democràticament, tota la militància implicada pren l'acord com a propi, i ha d'assumir conscientment i amb disciplina aquesta decisió per actuar com a una única veu, sense la desviació en corrents alternatives o escisions.